ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ant-sakkoulas.gr/greek
english/ant-sakkoulas
 
  ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
 Ο ΕΚΔΟΤΗΣ LPE ΝΟΜΙΚΑ LINKS ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Διαφάνεια της κρατικής δράσης και προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα όρια της μεταξύ αποκάλυψης και απόκρυψης στην εκτελεστική εξουσία
θέμα: Δημόσιο Δίκαιο
ημ/νία κυκλοφορίας: 08/05/2007
Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
ISBN: 978-960-15-1828-2
γλώσσα: Ελληνικά
σελίδες: XXIV+482
τιμή: 54,00€
Περίληψη
Τόσο η διαφάνεια όσο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν δύο έννομα αγαθά, τα οποία προστατεύονται συνταγματικά και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε συμπληρωματική σχέση, δεδομένου ότι και η προστασία των προσωπικών δεδομένων οδήγησε κατ’ επανάληψη στη διαφάνεια σε σημαντικούς τομείς της κρατικής δράσης (π.χ. πρόσβαση των υποψηφίων στα γραπτά δοκίμιά τους). Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαφάνεια και προστασία προσωπικών δεδομένων μπορούν να συγκρουσθούν και στην επίλυση του ζητήματος αυτού επικεντρώνεται η μελέτη.
Κατ’ αρχήν, εξετάζεται η σχέση των δύο εννόμων αγαθών κατά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα κατ’ άρθρο 10 παρ. 3 Συντ. Εξετάζεται δηλαδή, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις ο διοικούμενος μπορεί ν’ αποκτήσει πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων και αναλύονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 ΚΔΔιαδ και του ν. 2472/1997. Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση της διαφάνειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις υπόλοιπες μορφές πληροφοριακής δράσης του Κράτους (π.χ. αίτηση παροχής πληροφοριών, πληροφόρηση που επιβάλλεται ή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις χωρίς προηγούμενη αίτηση του διοικούμενου, παρακολούθηση των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας). Η μελέτη ολοκληρώνεται με τις διαδικαστικές και δικονομικές πτυχές της σχέσης μεταξύ διαφάνειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή με τα όργανα και τη διαδικασία επίλυσης της εξεταζόμενης σύγκρουσης τόσο σε διοικητικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο (π.χ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δικαστήρια που επιλαμβάνονται των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων). Η μελέτη αξιοποιεί τα πορίσματα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των αντίστοιχων αλλοδαπών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, όπως επίσης και τη σχετική νομολογία των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.


   
  
Όνομα χρήστη


Κωδικός
» Ανάκτηση κωδικού


Καντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την εγγραφή μέλους.
   
   
  
Καντε κλικ εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού σας.
   
   
  

» Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση
» Βοήθεια αναζήτησης